Header Flag Image

Vrtić | Daycare

  • Porodica u kuhinji | Family in Kitchen
  • Djevojčica stavlja svog lava-igračku na zid | Girl Puts Her Lion Toy on the Wall
  • Djeca prave vozić u dvorištu vrtića | Chain of Kids Playing Outside at a Daycare Center
  • Djeca za vrijeme doručka | Kids Eating Breakfast
  • Tri djeteta u krevetićima u vrtiću | Three Kids Lying at Cots at a Daycare Center
  • Djeca spavaju u vrtiću | Kids Sleeping at a Daycare Center

  • Vrtić SOS dječijeg sela, Goražde
  • Podrška je i pružanje malih stvari koje čine veliku razliku. Takva je recimo kupovina posteljine za dječije krevete.
  • SOS Children’s Village Daycare, Goražde
  • Supporting a daycare center often means providing little things that can make a big difference: like bedsheets.

U svom malom stanu u Goraždu, u dnevnoj sobi se igra sedmogodišnja Nejla Mutapčić. Ova soba služi dječija, kao proširena kuhinja, te prostorija u kojoj boravi Nejla i njeni roditelji. Ovo je mali životni prostor u kojem nema mjesta za privatnost kao ni odgovarajućeg prostora za igru. Veliki broj bosanske djece živi u sličnim uslovima siromaštva. Međutim, svako jutro Nejlu njena nana vodi za ruku do ugla njihove ulice, na jedno drugo mjesto.

Osam sati dnevno Nejla se igra sa svojim vršnjacima, sa igračkama i edukativnim materijalima u SOS Dječijem selu. Ovo je mjesto gdje je ona ponovo može biti dijete i gdje naprosto uživa. Igra se u pijesku, gleda televiziju, uči, a prije nego se vrati kući, Nejla se skrije pod plavim prekrivačima da malo odspava.

Godine 2008. bosanska filantropistkinja Sanela Diana Jenkins omogućila je opstanak ovog centra kroz donaciju za pomoć djeci koja ovdje borave. Veći dio novca je završio na drugom mjestu, ali dio sredstava iskorišten je za kupovinu 150 komada pamučne posteljine za dječije krevete.

“Za razvijene zemlje ova donacija nije velika stvar,” kaže jedna od vaspitačica u vrtiću, “ali za nas itekako jeste, posebno nakon što je naša zgrada u potpunosti uništena u poplavama iz 2010. godine.”

Važno je upamtiti da su ponekad male stvari te koje čine veliku razliku. U vrijeme popodnevnog odmora, dok ostala djeca lako utonu u san, Nejla često ostaje budna i razmišlja. U ovo vrijeme neka djeca viču, neka šapuću, neka zviže, ali Nejlina učiteljica kaže da je Nejla gotovo uvijek zadnje dijete koje zaspi. Možda ne želi da prekine snove koje sanja na javi dok provodi vrijeme u vrtiću.

“U SOS selu se trudimo da budemo porodica djeci koja su u stanju potrebe i da im pomognemo u daljem životu. Želimo da svako dijete raste okruženo ljubavlju, podrškom i poštovanjem,” kaže Adisa Adžem, socijalna radnica u SOS dječijem selu.

Nejlini roditelji su razvedeni, a u SOS vrtiću se trude da Nejla ne osjeti tu prazninu. Osam sati dnevno, Nejla i stotinu druge djece su samo djeca i mogu zaboraviti na brige kod kuće. Ovdje imaju prostor da trče, udobno i mirno mjesto da spavaju i dosta toga da nauče. Zahvaljujući donacijama i malim stvarima kao što su posteljine za dječije krevete, Nejla je ponovo sretna.

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović

At her small home in Goražde, the living room serves as 7-year-old Nejla Mutapcic’s playroom, the extended family kitchen and her bedroom where her mom and her grandparents reside. It’s a tight living space with no personal space nor adequate play area for her. Many Bosnian children living in poverty live in similar conditions, but for Nejla, each morning, her grandmother takes her by the hand around the corner from their home to a place away from home.

For eight hours a day, Nejla plays with other children her age, with toys and educational materials at the SOS Children’s Village. It has become her place to be a kid again, and she is thriving. She plays in the sand, watches television, learns, and then before going back home, she hides under the blue sheets for a nap.

In 2008, Bosnian philanthropist Sanela Diana Jenkins made the center possible with a donation to help the children at this daycare. Most of the money went elsewhere, but a portion went towards the purchase of 150 children’s cotton bed sheets.

“This is not a big deal for developed countries,” says one of the daycare teachers, “But for us it is, especially since our building was completely destroyed in 2010 when everything was flooded.”

It’s important to remember that sometimes it’s the little things that can make a big difference. At nap time, while others fall asleep more quickly, Nejla often ponders. During this time, some kids scream, some whisper, some whistle, but Nejla’s teacher says that Nejla is almost always the last one to fall asleep. Perhaps she doesn’t want to leave her real life dream during the daytime hours at the center.

“At SOS, we try to create families for kids in need and we help them create their future. We want every child to grow with love, support, and respect,” says Adisa Adzem, case worker at the SOS Children’s Village.

Nejla’s parents are divorced, and the SOS daycare is helping to repair and fill in the gaps that are missing in her family home life. For eight hours a day, she and over 100 others can just be kids again, forgetting the worries of home, with space to run, a comfortable and quiet place to sleep, and things to learn. Thanks to donations—and little things like sheets—she is thriving again.

Article and photos by photojournalist Dijana Muminović


Ostali projekti

Sterilizacija je osnovna fukcija bolnice | Sterilization is a basic function for a hospital

Sterilizator

Ispravna oprema za sterilizaciju je dodatna sigurnost pacijentima prilikom operativnih zahvata u bolnicama.

Mlada jevojčica gleda kroz prozor ordinacije dok Dr. Paulina Miletić-Simić radi. | A little girl looks out the window of the examination room while Dr. Paulina Miletic-Simic works.

Prozori

Iako ne bi pomislili da su prozori značajni za brigu o pacijentima u bolnici, oni zaista mogu napraviti veliku razliku.

Dječak sa biljkom | Boy with Plant

Rahitis

Novcem je moguće kupiti lijekove koji otklanjaju posljedice rahitisa kod djece za vrijeme njihovog odrastanja.

Majka i ćerka sa bebom | Mother and Daughter with Baby

Inzulinske pumpe

Pomoću inzulinskih pumpi majka može podizati novorođenče i kontrolirati svoj dijabetes.