Header Flag Image

Prozori | Windows

  • Dr. Paulina Miletić-Simić se susreće sa majkom i kćerkom u svojoj ordinaciji. | Dr. Paulina Miletić-Simić meets in her examination room with a mother and daughter.
  • Mlada jevojčica gleda kroz prozor ordinacije dok Dr. Paulina Miletić-Simić radi. | A little girl looks out the window of the examination room while Dr. Paulina Miletić-Simić works.
  • Dr. Paulina Miletić-Simić gleda kroz tek ugradjeni prozor u svojoj ordinaciji. | Dr. Paulina Miletić-Simić looks out the newly installed windows in her examination room
  • Dr. Paulina Miletić-Simić razgovara sa majkom svoje nesretne pacijentice. | Dr. Paulina Miletić-Simić talks with the mother of her unhappy patient.
  • Centar Mostara i njegov lijepi most. | Downtown Mostar and its scenic bridge.
  • Vanjski dio Pediijatrijske bolnice u Mostaru sa tek ugradjenim prozorima. | The outside of the Pediatrics Hospital in Mostar with its newly installed windows.

  • Pedijatrijska bolnica, Mostar
  • Iako ne bi pomislili da su prozori značajni za brigu o pacijentima u bolnici, oni zaista mogu napraviti veliku razliku.
  • Pediatrics Hospital, Mostar
  • While you wouldn’t think that windows are significant to patient care at a hospital, they really can make a big difference.

Tamne, hladne i bolničke sobe u kojima je propuh su očigledno problem modernih bolnica. Pacijenti se osjećaju neugodno i nepovjerljivi su prema bolnicama koje izgledaju zapušteno. U tom slučaju pada moral i pacijenata i osoblja.

Ali, propuh kroz prozore je više od samog dojma. Kad prozori imaju lufta, onda je teško da se osigura ispravna higijena. Takvo stanje može prouzrokovati infekciju od vanjskih organizama ili unakrsnu zarazu i infekciju medju pacijentima.

Medicinska sestra Mevlida Turudić objašnjava: “Neko ne bi očekivao da prozori mogu biti važan odredjujući faktor za zdravlje pacijenata u bolnicama, ali oni zaista jesu. Stari drveni prozori onemogućuju da se bolničke sobe održavaju toplima za pacijente, bili su tamni, a vjetar je bez problema strujao kroz nezačepljene pukotine. Stari prozori su predstavljali problem za cijelu zgradu.

Nedavno, Fondacija Sanela Diana Jenkins za Bosnu i Hercegovinu ugradila je nove i moderne prozore na zgradi bolnice. Ovi prozori su posebno dizajnirani za ugradnju u bolnice kako bi se kontrolisao protoko zraka, omogućujući im da dihtuju pravilno kad su zatvoreni. Nakon početne investicije za nabavku i ugradnju, novi prozori će uštediti troškove održavanja bolnice ujedno unaprijedjujući kvalitet higijene.

“Ako pogledate cijelu zgradu vidjećete da svaka soba ima prozor. Ovo možda nije velika stvar negdje drugo, ali u gradu koji je poznat po neprijatnom vjetru, ovo igra važnu ukogu u našem svakodnevnom radu,” kaže sestra Turudić. “Prozori nisu samo donijeli svijetlost u bolničke sobe i kancelarije, nego su takodjer obezbjedili sigurnost.”

Dr. Paulina Miletić-Simić, nova pedijatrica, radi na pedijatrijskoj klinici koja je smještena na brdu koje gleda na centar Mostara. Petogodišnja mala djevojčica utrčava u njenu kancelariju i gleda kroz prozor. Dr. Milteć-Simić ne brine o nesreći ili propuhu. Njena mlada pacijentica će biti bezbjedna. Ponekad stvari o kojima ne razmišljate unaprijede život pacijenata. “Da kancelarije još uvijek imaju drvene prozore ne bi bilo tako dobro kao sada,” kaže sestra Turudić.

Autor članaka i fotografija: Dijana Muminović

Dark, cold, drafty hospital rooms are an obvious problem for a modern hospital. Patients are uncomfortable and leery of a hospital that appears rundown. The morale of patients and staff suffers.

But drafty windows are more than a perception issue. When windows leak, it’s difficult to ensure proper hygiene. They can cause infection from outside organisms or cross contamination and infections among patients.

Nurse Mevlida Turudić explains, “One wouldn’t expect windows to be a large determining factor to the health of patients in hospitals, but they really are. The old wooden windows made it difficult to keep the rooms warm for the patients, they were dark, the wind easily streamed through poorly caulked cracks. The old windows were difficult for the whole building.

Recently, the Sanela Diana Jenkins Foundation for Bosnia and Herzegovina installed new modern windows in the hospital’s building. These windows were specifically designed for use by hospitals to control air leakage, enabling them to seal properly when closed. After the initial expense of acquisition and installation, the new windows will save the hospital maintenance costs while improving quality and hygiene.

“If you look at the whole building, you can see that each room has a window. This may not be a big deal someplace else, but in a town that’s known for harsh wind, this plays an important role in our daily work,” Nurse Turudić said. “The windows do not just give the light in hospital rooms and offices. They also provide safety.”

Dr. Paulina Miletić-Simić, a new pediatrician, works in the pediatric hospital located on a hill overlooking the center of Mostar. A five-year-old little girl runs into her office and stares through her window. Dr. Miletić-Simić doesn’t worry about accidents or drafts. Her young patient will be fine. Sometimes it’s the things you don’t think about that improve the experience for patients. “If the offices still had wooden windows, it wouldn’t be as good,” Nurse Turudić says.

Article and photos by photojournalist Dijana Muminović


Ostali projekti

Majka i ćerka sa bebom | Mother and Daughter with Baby

Inzulinske pumpe

Pomoću inzulinskih pumpi majka može podizati novorođenče i kontrolirati svoj dijabetes.

Djevojčica stavlja svog lava-igračku na zid | Girl with Lion Toy on Wall

Vrtići

Ponekad male stvari čine veliku razliku.

Zabrinuti posmatrač gleda operaciju | Worried Onlooker Watches Surgery

Laparoskopska oprema

Kompletna laparoskopska hirurška oprema znatno je unaprijedila kapacitete bolnice u pogledu operativnih zahvata.

Bolnička soba sa likom Winnie the Pooh | Hospital Room with Winnie the Pooh

Prenosivi monitori za srce

Prenosivi monitori za srce omogućavaju doktorima uvid u stanje srca pacijenta dok on obavlja uobičajene aktivnosti.