Header Flag Image
Broš u obliku zlatne morske zvijezde | Gold Starfish Pen

Svako je podjednako važan

Fotografija majke | Mother's Portrait

Inzulinske pumpe

Bolnička soba sa likom Winnie the Pooh | Hospital Room with Winnie the Pooh

Prenosivi monitori za srce

“Nakon rata je došlo do urušavanja sistema socijalne zaštite u Bosni. Ljudi su bili prinuđeni birati između hrane i lijekova. Morala sam da pomognem. Fondacija SDJ već godinama, bez puno riječi pomaže ljudima. Jednom po jednom čovjeku, jer svako je podjednako važan.”
— Sanela Diana Jenkins
Fotografija porodice | Family Group

Rahitis

Hirurzi na radu | Surgeons at Work

Laparoskopska oprema

Usnula djeca na krevetićima u vrtiću | Kids Sleeping on Cots at a Daycare Center

Vrtići

Sanela Diana Jenkins

Sanela Diana Jenkins

Ruka na koju je pričvršćena cjevčica kroz koju teče krv | Arm with Blood Tube Inserted

Dijaliza

Zgrada Centra Plavi cvijet | The Blue Flower Center Building

Centar Plavi cvijet

Arman Buljić sa majkom Admirom | Arman Buljic and his mother Admira

Jačanje porodice

Nejla medić sa svojom lutkom | Nejla Medic and Her Puppy

Ultrazvuk

Bolnica tehničar Šerif Mehić | Hospital Technician Serif Mehic

Sterilizator

Edna-Ena Drkenda ima izuzetan talent s računalima | Edna-Ena Drkenda has remarkable talent with computers

Računala

Fotografija Imrana Šete, šestogodišnjeg dječaka koji je bio podvrgnut endoskopskom zahvatu zbog infekcije urinarnog trakta. | Portrait of Imran Seta, a six-year-old boy who underwent an endoscopic procedure for a urinary tract infection.

Endoskopska oprema

Medicinska sestra Laila Olgic u Bolnici Dr. Safet Mujić | Nurse Laila Olgic at Hospital Dr. Safet Mujić

Medicinska sestra

Dr. Paulina Miletić-Simić se susreće sa majkom i kćerkom u svojoj ordinaciji. | Dr. Paulina Miletić-Simić meets in her examination room with a mother and daughter

Prozori

Voda je izbacila na obalu hiljade morskih zvijezda. Šetajući obalom, starac je ugledao djevojčicu koja se saginjala i sakupljala jednu morsku zvijezdu za drugom, a potom svaku od njih nježno bacala u duboku vodu.

“Zašto to radiš?” upitao je djevojčicu.

“Zato što će umrijeti ako to ne uradim,” odgovorila je.

“Ali pogledaj koliko ih je!” reče starac. “Čak i da radiš cijeli dan, razlika se neće ni primjetiti.”

Djevojčica je zastala i podigla još jednu morsku zvijezdu iz pijeska.

“Ova morska zvijezda će primjetiti razliku,” odvratila je, bacivši životinju nazad u more.